PLS fornyer alle etiketter

PLS fornyer alle etiketter

PLS er glade for å presentere at vi fornyer våre etiketter. Våre nye etiketter blir tydeligere, modernere og mer selgende en dagens etiketter. De får 3 språk, piktogrammer, fargekode, tydelig pH skala, mm. 

Nye krav til faremerking er ivaretatt og de nye symbolene er på plass. Våre HMS datablader vil fortløpende også bli oppdatwert med de nye faremerker. 

Kanskje på tide med et nytt kurs for dine ansatte med fokus på kjemi, faremerker og HMS. 

Ta kontakt med PLS for mere informasjon.

31.08.2015 10.02