PLS fortsetter veksten

PLS fortsetter veksten

PLS økte antall solgte enheter kjemi med over 70 % første 6 måneder i 2019. Våre produkter er godt etablert på markedet og brukes av profesjonelle kunder innen offentlig og privat renhold.

En stor grunn til vår vekst er fokuset på miljømerkede produkter. Over 84 % av våre solgte produkter til nå i 2019 er miljømerket. Det er noe ned fra sist år hvor vi hadde over 90 % andel miljømerkede produkter. Nedgangen skylles økt salg av desinfeksjonsprodukter som ikke er miljømerket og at Svanen har tatt bort miljømerke på polish produkter.

Vårt mål er å være en av de beste i bransjen på miljømerkede produkter og vi lanserer nye miljømerkede produkter høsten 2019.

Nye produkter som er miljømerket i sommer er Storfix Combi for gulvvaskemaskiner, Sanimild et nøytralt sanitærmiddel og vår glasspuss Fönsterfix.

25.07.2019 11.00