PLS øker andelen solgte miljø produkter

PLS øker andelen solgte miljø produkter

Miljø er viktig for PLS og vi lanserer stadig nye miljømerkede produkter. Vår andel solgte enheter med miljømerke øker stadig. Etter de første 6 måneder er andelen solgte enheter med miljømerke oppe i 90 %. Om vi regner i liter er andelen solgte miljøprodukter på 91 %

Sist vi målte var vi på 83 % 

I løpet av høsten vil vi lansere ytterligere flere produkter med miljømerke. 

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til å finne dine miljømerkede produkter eller hvilke løsninger og produkter som kan redusere mengden plastavfall

 

21.08.2018 07.40