I perioder kan enkelte produkter være mer aktuelle en andre. Trykk på linken under for aktuelle produkter

Spraywash - Bærekraftig rengjøring

Spraywash - Bærekraftig rengjøring

Spraywash reduserer plast, papp og co2 belastningen med 90 %

Spraywash er et godt eksempel på at ved valg av rengjøringssystem så kan du positivt bidra til FN Bærekraftmål. Du reduserer plast og embalasje med 90 % mot tradisjonelle systemer hvor du bruker flytende kjemi.

Les mer om PLS og bærekraft her

20.10.2019 09:55