Alkalisk Avfetting

Et sterkt alkalisk kjøretøy og maskinrengjøringsmiddel for tøffere rengjøring

pH 12 i konsentrat. pH 10 i bruksløsning.

Oilfix Kaldavfetting

Motorvask og avfetting som også fjerner tjære og asfalt på alle typer kjøretøy. Brukes konsentrert og på tørre overflater. Produktet bør kun brukes som punktrengjøring på grunn av produktets negative miljøprofil

Spylervæske konsentrert

Spylerveske konsentrert som etterlater rutene klare og blanke.

pH 7

1371 Spylerveske 1L UP
1375 Spylerveske 5L UP
13725 Spylerveske 25L UP
139200 Spylerveske 200L UP
SDB UP
Info UP

Spylervæske ferdigblandet

Spylerveske ferdigblandet som etterlater rutene klare og blanke.

pH 7

13755 Spylerveske 5L UP
SDB UP
Info UP