Landbruk og Havbruk

PLS tilbyr et bredt sortiment for ulike rengjøringoppgaver innen landbruk, havbruk og næringsmiddelvask. Produktene er effektive og tilpasset ulike segmenter som fisk, kjøtt og generell rengjøring.

Vi stiller med lang erfaring og du skal være trygg på at vi finner løsninger som er økonomiske og hygieniske.