Kvalitetsprodukter med lang levetid

Rekvisita fra ledende leverandører i Europa

PLS har et bredt sortiment av rekvisita fra ledende leverandører i Europa. Vi får varer inn fra Sverige, Danmark, Tyskland, England.

Vi har valgt å satse på kvalitetsprodukter produsert i Europa fordi våre kunder etterspør produkter med gode funksjoner, lang levetid og god bruksøkonomi.

Sammen med vår egenproduserte kjemi gir det deg som kunde en trygghet på at du vil kunne løse dine oppgaver.