KalkFjerner

For rengjøring og forebygging av kalk i sanitære områder.

For rengjøring av alle områder som tåler vann.

66028 CleaningTab 7 - u/p
SDB MP
SDB UP

GrovRent

For grundigere rengjøring av alle områder som tåler vann.

GrovRent

Kraftig rengjørende for tøffere rengjøring. For alle områder som tåler vann og høyere pH

Desinfeksjon

For desinfeksjon. Oksyderende produkt. For alle områder som tåler vann. Destab er EN godkjent for følgende tester. 1650, 1656, 1657, 13697, 14359, 14476 og 16438.

66035 DesTab
SDB

Desinfeksjon

For desinfeksjon. Rengjørende og desifiserende. For alle områder som tåler vann. Chlortab Extra er EN godkjent i henhold til følgende tester. 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14359, 14476 og 16438.

66034 ChlorTab Extra
SDB