KalkFjerner

For rengjøring og forebygging av kalk i sanitære områder.

66025 Cleaning tab 1 m/p
66026 Cleaning tab 1 u/p

For rengjøring av alle områder som tåler vann.

GrovRent

For grundigere rengjøring av alle områder som tåler vann.

GrovRent

Kraftig rengjørende for tøffere rengjøring. For alle områder som tåler vann og høyere pH

66031 CleaningTab 12 - m/p
66032 CleaningTab 12 - u/p

Desinfeksjon

For desinfeksjon. Oksyderende produkt. For alle områder som tåler vann. Destab er EN godkjent for følgende tester. 1650, 1656, 1657, 13697, 14359, 14476 og 16438.

66035 DesTab

Desinfeksjon

For desinfeksjon. Rengjørende og desifiserende. For alle områder som tåler vann. Chlortab Extra er EN godkjent i henhold til følgende tester. 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14359, 14476 og 16438.

66033 ChlorTab
66034 ChlorTab Extra